OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Kontaktní údaje:

CA BeLa TOUR

Mendelova 2873/5a

Karviná – Hranice 73572

IČ : 03437267

DIČ : CZ9257035931

 

Obchodní podmínky cestovní agentury BeLa TOUR 

 

 

 1. Úvod
  Cestovní agentura BeLa TOUR, IČO: 03437264, se sídlem Mendelova 2873/5a, Karviná – Hranice, provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny CK jsou pojištěny proti úpadku CK.

   

1.1 Část nabízených zájezdů je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem nabízených Zájezdů. Tyto zájezdy je možno rezervovat přímo na webových stránkách BeLa TOUR. I přes velmi častou aktualizaci webových stránek, však cestovní agentura BeLa TOUR v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví jistě, zda je daný zájezd volný či nikoli, protože mohl být v tu samou dobu v pořádající CK vyprodán. Ostatní zájezdy je možné rezervovat pouze po telefonické či elektronické komunikaci s cestovní agenturou (u příslušného zájezdu vždy uvedeno).

  1. Cestovní agentura BeLa TOUR si vyhrazuje právo učinit i po objednávce ze strany zákazníka opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru či v důsledku změny okolností na straně pořadatele zájezdu.

  2. Objednávky
   Každý zákazník cestovní agentury BeLa TOUR si může nezávazně objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd nebo jen učinit nezávaznou poptávku nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu. Cestovní agentura BeLa TOUR si vyhrazuje právo odmítnout objednávky nebo poptávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné.

  3. Rezervace
   Cestovní agentura BeLa TOUR i bez ověření zákazníka, pokud má objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu. V případě, že je rezervace neúspěšná, BeLa TOUR zákazníkovi potvrzuje neúspěšnou rezervaci elektronickou cestou (email) nebo telefonicky. V případě, že je rezervace úspěšná, je zákazník o této skutečnosti informován. Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu

  4. Cestovní smlouva
   Návrh cestovní smlouvy BeLa TOUR vyplňuje a zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace a zájmu ze strany zákazníka. Návrh cestovní smlouvy je zasílán e-mailem nebo je vyzvednut v sídle cestovní agentury, dle možností zákazníka. S návrhem smlouvy cestovní agentura BeLa TOUR zasílá pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku případně pouze doplatku. Nedílnou součástí každého návrhu cestovní smlouvy jsou i Všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře. Po obdržení návrhu smlouvy zákazník zkontroluje údaje, v něm uvedené, a do doby platnosti rezervace podepsanou smlouvu doručí zpět cestovní agentuře. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/ BeLa TOUR ke stornování rezervace nebo zájezdu. Po úhradě cestovní agentura BeLa TOUR zákazníkovi zasílá originály cestovní smlouvy poštou, případně předává v sídle agentury, vyjímečně e-mailem (naskenovaný dokument ve formátu PDF)

  5. Platba
   Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem, probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu a jeden měsíc před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V některých případech CK požaduje splatnost doplatku už 65 dní před odjezdem, proto je třeba dodržet datum splatnosti uvedené ve Všeobecných smluvních podmínkách dané CK a na cestovní smlouvě. V případě zájezdů Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet cestovní agentury BeLa TOUR nebo v hotovosti v sídle agentury. V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je cestovní agentura CA BeLa TOUR oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

  6. Doklady k cestě

   Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od cestovní agentury Ca BeLa TOUR nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Pokyny na cestu CK zasílají cca týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti. CA BeLa TOUR nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

  7. Každý zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru. Každý zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality zajišťuje CK pouze na žádost zákazníka v opačném případě si zákazník zajišťuje tyto víza sám.Je nutné si tyto vízové formality vyřídit před vycestováním .Platí pro destinace, kde je nutná vízová povinnost. Za případné neudělení víza nenese cestovní agentura či CK žádnou odpovědnost.

  8.  Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci..

  9. Storno podmínky
   Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá.

  10. Vracení přeplatků
   Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak cestovní agentura BeLa TOUR přeplatek zašle zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní. Klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků také v případě, že CK pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí.

  11. Reklamace
   Reklamace zájezdů od klientů zasílá CA BeLa TOUR k vyřízení pořádající CK. Cestovní agentura BeLa TOUR není dle smlouvy o prodeji zájezdů oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání příslušné CK.

  12. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávkového formuláře resp. cestovní smlouvy klient uděluje CA  BeLa TOUR souhlas se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Tyto Podmínky jsou účinné od 1.9.2014.